Luonnon monimuotoisuuden puolesta

Säätiö


Luonnonhoito edistää monimuotoisuuden säilymistä

Yhteisen luontomme säilyminen on elinehto. Tarvitsemme luontoa myös virkistyäksemme sitä tarkastellen, siellä sienestäen tai metsästäen; kokien luonnon kaikilla aisteillamme.

Luonnon- ja riistanhoitosäätiö työskentelee luonnon ja sen monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta. Luonnonsuojelijat, metsästäjät, luontoa suojelevat metsästäjät ja metsästävät luonnonsuojelijat ovat  voimavarojamme!


Säätiön toimielimet

Säätiön yhteistyötahot