Ihmiset ja riista voivat hyvin, kun ympäristön monimuotoisuus toimii.

Säätiö


Riistakantojen karttumiseen tähtäävä elinympäristön hoito hyödyttää kaikkea luonnon monimuotoisuutta.

Metsästäjät yhteistyössä maanomistajien kanssa tekevät maastossa kaikkein merkittävintä käytännön työtä Suomen luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Edesauttamalla tätä luonnonhoitotyötä sekä lisäämällä suuren yleisön tietoutta, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö työskentelee luonnon monimuotoisuuden edistämisen puolesta.


Säätiön toimielimet

Säätiön yhteistyötahot