Aktiivinen luonnonhoito ja aluerauhoituksiin perustuva perinteinen passiivinen luonnonsuojelu voivat yhdessä muodostaa toimivan kokonaisuuden.

Toiminta

Aktiivista luonnonhoitoa talouskäytössä olevilla alueilla

Monikäytössä olevilla maa- ja metsätalousalueilla tehty aktiivinen luonnonhoito ja aluerauhoituksiin perustuva perinteinen passiivinen luonnonsuojelu voivat yhdessä muodostaa toimivan kokonaisuuden, joka takaa Suomen luonnon monimuotoisuuden säilymisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Luonnon- ja riistanhoitosäätiö perustettiin vuonna 2006 edistämään riistalajien ja luonnon monimuotoisuuden karttumista suunnitelmallisen luonnonhoidon keinoin. Tämä työ tähtää alkuperäisten luonnonarvojemme säilyttämiseen erityisesti suojelualueiden ulkopuolisessa ”arkiluonnossa”. Suomen pinta-alasta on noin 90% suojelualueiden ulkopuolella, joten talousmetsissä ja maatalousympäristössä tehtävillä elinympäristönhoitotoimilla on hyvin suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle sekä riistaeläinkantojen elinkyvylle.

Metsästäjäkunta on luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja lisääntymisen kannalta tärkeä toimijataho.  Metsästäjien ja maanomistajien tekemä elinympäristönhoito riistalajien hyväksi hyödyttää joko suoraan tai välillisesti myös monia muita luonnonvaraisia lajejamme.

Luonnon- ja riistanhoitosäätiö tekee yhteistyötä luonnonvara-alan eri toimijoiden kanssa, tarjoaa neuvontaa ja avustusta elinympäristönhoitotoimiin, sekä pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon riistan ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Säätiö toimii yksityisen sektorin lahjoitusvarojen turvin ja on saanut hankkeidensa toteuttamiseen myös julkista rahoitusta.

Tutustu päättyneisiin hankkeisiimme

Riistateot

Peltopyyhanke

Järki-hanke

Riista ja ympäristötuet -hanke