Kohti elävämpää monimuotoisuutta ja puhtaampia vesiä maatalouden järkevillä ratkaisuilla

Järki-hanke

Luonnon-ja riistanhoitosäätiö, Järki-hanke
Riista tarvitsee suojaa ja ruokaa. Maisema on monimuotoisena kaunis. Luonto ja vesistöt pysyvät paremmassa kunnossa ja ruokaa voidaan tuottaa kestävästi ja järkevästi. Kuva Hia Sjöblom.

Maa- ja metsätalouden järkitekoja ympäristön ja Itämeren hyväksi

Järki-hankkeessa edistetään luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua maa- ja metsätalousympäristössä monipuolisesti ja yhteistyössä useiden tahojen kanssa.

Luonnon- ja riistanhoitosäätiön sekä Baltic Sea  Action Groupin yhteinen Järki-hanke on toiminut aktiivisesti vuodesta 2009.  Ensimmäinen 5-vuotiskausi päättyi vuoden 2013 lopulla. Toinen 5-vuotiskausi käynnistyi tammikuussa 2014.

Maa- ja metsätaloudessa voidaan tehdä monia toimenpiteitä näiden kolmen arvokkaan asian edistämiseksi ruuan tuotannosta tinkimättä. Tutkimusten mukaan tulokset veden laadun ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi ovat kuitenkin toistaiseksi olleet riittämättömiä.

Järki-hankkeessa on keskitytty ratkaisemaan ongelmia, jotka hidastavat näiden toimenpiteiden käyttöönottoa maatiloilla. Ratkaisukeinot vaihtelevat käytännön ongelmien helpottamisesta ympäristötukien muutosehdotuksiin. Työtä tehdään sekä ruohonjuuritasolla että päättäjätasolla. Perusajatuksena Järki-hankkeessa on kokonaisvaltaisen ajattelun esille tuominen. Järkevintä on edistää erityisesti niitä maatalouden ympäristönhoitotöitä, joista on useita hyötyjä samanaikaisesti.

Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä BSAG:n ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön asiantuntijoiden kanssa. Hanketta rahoittavat mm. Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö, Sophie von Julinin säätiö, Ympäristöministeriö ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Hyvinvoiva ympäristö on yhteinen ilo, etu ja tulevaisuuden turva. Ruokaa on tuotettava ja maapallosta elinympäristönä on huolehdittava. Järkeviä ratkaisuja etsitään, kehitetään ja niistä levitetään tietoa monella tasolla.

 

Lue lisää Järki-hankkeen nettisivuilta


Järki-hankkeen uutiskirjeet

Järki-hankkeen uutiskirjeet ilmestyvät neljä kertaa vuodessa. Niissä on ajankohtaista informaatiota myös riistanhoidosta ja metsästyksestä. Tilaamalla uutiskirjeen saat tietoa Järki-hankkeen tapahtumista sekä muusta kestävään maa- ja metsätalouteen liittyvästä toiminnasta Suomessa ja vähän muuallakin.

Lue Järki-uutiskirjeitä


Järki-iskut

Järki-hankkeen Järki-iskut esittelevät maatalouden järkeviä tietoja ja tekoja ympäristön ja Itämeren puolesta.

Tutustu Järki-iskuihin