Luonnonlaidunhanke

Luonnonlaitumet edistävät luonnon monimuotoisuutta alkaen maaperän pieneliöstöstä, hyönteisistä ja kasveista luoden niiden myötä arvokkaita ruokailu- ja elinympäristöjä monille nisäkkäille ja linnuille. Laiduntaminen luonnonympäristössä lienee paras esimerkki ruoantuotantotavoista, joilla voidaan nostaa luonnon monimuotoisuutta. Luonnonlaitumet elävöittävät maaseutumaisemaa, ylläpitävät perinneympäristöjä ja mahdollistavat osaltaan luonnon monipuolisen virkistyskäytön esimerkiksi metsästyksessä ja matkailussa. Ne auttavat oikein suunniteltuina ja toteutettuina sitomaan hiiltä ja ravinteita maahan edesauttaen siten ilmastonmuutoksen ja vesistöjen ravinnekuormituksen hillitsemistä. Lisäksi ne edistävät tuotantoeläinten hyvinvointia sekä luovat viljelijöille alustan kaupallistaa osaamistaan entistä paremmin.

Tässä hankkeessa tavoitellaan:

  • Lisää pinta-alaa. Luonnonlaidunten elinvoimaisuuden varmistaminen lähtee liikkeelle pinta-alaa kasvattamalla, samalla laidunten ja niiden hoidon laadukkuudesta tinkimättä.
  • Laaja-alaista osallistumista, jossa alkutuottajat, kuluttajat, viranomaiset, poliitikot, yritykset, tutkijat ja järjestöt ovat sitoutuneita luonnonlaiduntyöhön.
  • Taloudellista hyötykäyttöä. Luonnonlaidunten tulevaisuus turvataan parhaiten varmistamalla edellytykset niiden taloudelliseen hyötykäyttöön.

Hankkeen konkreettiset tavoitteet:

  • Varmistaa resurssit ja osaaminen, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen ja tulosorientoituneen työn luonnonlaidunten eteen.
  • Hyödyttää, tukea, kouluttaa ja nostaa esiin viljelijöitä – maan- ja eläintenomistajia – jotka näkevät luonnonlaitumien arvon ja työskentelevät aktiivisesti niiden parissa.
  • Kerätä aktiivinen ja energinen verkosto samanhenkisistä toimijoista, jotka luovat synergiavaikutuksia ja edistävät siten luonnonlaidunten kehitystä.
  • Luoda elintarvikeyrityksille, kaupalle ja ruokapalveluille mahdollisuus olla osa ratkaisua luonnonlaidunten elinvoimaisuuden kehittämisessä.
  • Antaa tiedostaville ja vastuullisille kuluttajille työkalut, joiden avulla he voivat käyttää ostovoimaansa luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Ideapaperi luonnonlaitumista (PDF)