Luonnonlaidunhanke

Luonnonlaitumet edistävät luonnon monimuotoisuutta alkaen maaperän pieneliöstöstä, hyönteisistä ja kasveista luoden niiden myötä arvokkaita ruokailu- ja elinympäristöjä monille nisäkkäille ja linnuille. Laiduntaminen luonnonympäristössä lienee paras esimerkki ruoantuotantotavoista, joilla voidaan nostaa luonnon monimuotoisuutta. Luonnonlaitumet elävöittävät maaseutumaisemaa, ylläpitävät perinneympäristöjä ja mahdollistavat osaltaan luonnon monipuolisen virkistyskäytön esimerkiksi metsästyksessä ja matkailussa. Ne auttavat oikein suunniteltuina ja toteutettuina sitomaan hiiltä ja ravinteita maahan edesauttaen siten ilmastonmuutoksen ja vesistöjen ravinnekuormituksen hillitsemistä. Lisäksi ne edistävät tuotantoeläinten hyvinvointia sekä luovat viljelijöille alustan kaupallistaa osaamistaan entistä paremmin.

Tässä hankkeessa tavoitellaan:

  • Lisää pinta-alaa. Luonnonlaidunten elinvoimaisuuden varmistaminen lähtee liikkeelle pinta-alaa kasvattamalla, samalla laidunten ja niiden hoidon laadukkuudesta tinkimättä.
  • Laaja-alaista osallistumista, jossa alkutuottajat, kuluttajat, viranomaiset, poliitikot, yritykset, tutkijat ja järjestöt ovat sitoutuneita luonnonlaiduntyöhön.
  • Taloudellista hyötykäyttöä. Luonnonlaidunten tulevaisuus turvataan parhaiten varmistamalla edellytykset niiden taloudelliseen hyötykäyttöön.

Luonnonlaidun -hanke etenee

Luonnon- ja riistanhoitosäätiön Luonnonlaidun-hanke alkoi vuonna 2019 ja hankkeen nykyrahoitus jatkuu aina vuoden 2023 loppuun asti. Hankkeessa edistetään luonnonlaidunten hoitoa monella eri rintamalla. Huhtikuun alussa hankkeen asiantuntijana aloitti Eriika Lundström. Eriika tekee yhteistyötä viljelijöiden ja eri sidosryhmien kanssa pyrkien lisäämään hoidettujen luonnonlaidunten pinta-alaa. Hän mm. välittää tietoa luonnonlaidunnuksesta, osallistuu tukijärjestelmien kehittämiseen sekä auttaa laidunten ja laiduneläinten yhdistämisessä.  

Eriika Lundström: eriika@luontojariista.fi puh 040 717 8797

 

Ideapaperi luonnonlaitumista (PDF)