Riistateko 9: Soidinpaikat turvaan

Riistateko 9 Siivenvetojäljet
Soivien metsokukkojen määrän voi päätellä lumisesta metsästä löytyvistä siivenvetojäljistä. Yksi jälki ei vielä ratkaise mitään, mutta jos jälkiä on useampia, ollaan todennäköisesti soidinpaikalla.
Kuva Harri Karppinen

Kevättalvella on oikea hetki

pistää sukset tai lumikengät jalkaan ja lähteä kartoittamaan mahdollisia metsojen soidinpaikkoja – sekä suunnitella metsänhoitotoimia metsojen ja metsien yhteiseksi eduksi.

Metson soidinpaikat tietoon vahinkojen välttämiseksi

Metsän käsittely onnistuu myös metson soidinpaikalla. Sen voi tehdä taitavasti, kun tietää miten metsien kuningaslintu toimii ja millaiset ovat sen soidinpaikkavaatimukset. Hakkuitakin voi tehdä hallitusti metsot mielessä. Kannattaa muistaa, että metso tarvitsee sekä suojaa että ruokaa mutta myös oikean määrän näkyvyyttä ympärilleen.

Kevättalvi on juuri oikea hetki metsoreviirien kartoittamiseen. Metsästysseurat voivat hoitaa kartoituksen metsänomistajien hakkuusuunnitelmien pohjaksi. Tässäkin asiassa yhteistyö kannattaa. Sekä metsät että metsot voivat hyvin, kun homma hoidetaan oikean tiedon varassa.

- Kartoitus on kuin vuokraa metsästysoikeuksista, vinkkaa Pohjois-Savon Metsäkoulun Erä ry:n Harri Karppinen.

Maanomistajille kannattaa kertoa metsojen soidinpaikoista. Hakkuut ja metsätyöt voidaan suorittaa metsojen soidinalueita tuhoamatta ja aiheuttamatta häiriötä kevään soidinmenojen aikaan.

Potentiaalisia metson soidinpaikkoja kannattaa tarkastella vaikka ilmakuvista. Metsot viihtyvät yleensä mäntyvoittoisissa metsissä, mutta sekametsät ja rämeetkin vetävät niitä puoleensa. Pelkän kuusikon yli voi melkein hypätä. Etenkin harventamattomana se harvoin kelpaa metsolle. Se voi kuitenkin olla tärkeänä osana soidinpaikkaa.

Toimivia soidinpaikkoja löytyy niin kasvatus-kuin uudistuskypsistäkin metsistä, kun hakkuut vain on tehty ”metsoreviirit mielessä”.

 Hyvällä soidinpaikalla näkyvyys on tärkeä tekijä. Metson pitää nähdä omalta tasoltaan vähintään 20 metrin ja enintään 70 metrin säteelle. Mutta sillä pitää olla suojaa ja ruokaa. Eli hakomamännyt kannattaa säilyttää. Laajat avohakkuut ja liian voimakkaat harvennukset voivat pahimmillaan tuhota soidinpaikat. Näkyvyyttä pitää olla sopivasti, mutta ei liikaa.

Ennakkoraivausta ja harvennusta tehtäessä kannattaa pitää mielessä, että pienpuu on metsolle tärkeää.

Kevättalven kartoitusretkillä voi löytyä useamman metsokukon siivenvetojälkiä samalta paikalta. Se on merkki aktiivisesta soidinreviiristä. Nyrkkisääntö on, että yksi kukko tarvitsee 1-3 hehtaarin metsäalueen. Neljän kukon alue on kymmenisen hehtaaria. Niilläkin metsänkäsittelytoimet ovat mahdollisia, kun ne tehdään hallitusti ja ennen tai jälkeen soitimen. Vaara on, että hakkuut pilaavat osan soidinreviiristä. Tarkkuutta ja tietoa tarvitaan, että metsot ja metsät säilyvät.

- Metso soi kauniisti, kun paikka tarjoaa suojaa ja ravintoa, sanoo metsiin ja metsoihin perehtynyt Harri Karppinen. Hän kertoo soidinpaikasta, missä oli samaan aikaan seitsemän metsokukkoa.

- Soidin käynnistyy iltahämärissä. Metsojen näppäily kuuluu puitten oksilta. Ne virittelevät ja ilmoittelevat olemassaolostaan alueen toisille kukoille. Iltayöstä soidinäänet hiljenevät ja alkavat aamuyöstä uudelleen. Jos olo on turvallinen, kukko laskeutuu varhain aamulla maasoitimelle.

Soidin on kiihkeimmillään vapun tienoilla ja silloin koppelot tulevat soitimelle. Tällöin soitimen valtakukko pariutuu soitimelle saapuneiden koppeloiden kanssa. Metsätyöt näillä soidinalueilla pitää ajoittaa muuhun kuin kevättalven aikaan.

 

---------

Kaikki riistateot