Saaristoluontohanke

Minkki on haitallinen vieraslaji

Tässä hankkeessa:

1. Seurataan Itämeren ja saaristoluonnon tilaa, pääosin seuraamalla saaristolintujen, etenkin haahkan kannankehitystä ja hyvinvointia.

2. Torjutaan vieraslajeja. Tässä keskitymme linnustoa eniten haittaaviin supikoiraan ja minkkiin. Poistamalla nämä kaksi lajia linnuille arvokkailta pesimäalueilta voimme antaa mahdollisuuden taantuvillekin lintulajeille.

3. Tiedotetaan Itämeren luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä, edistetään vieraspetojen haittavaikutusten ymmärrystä ja niiden poistamisen hyväksyntää  yhteiskunnassa. Luodaan uskoä Itämeren ja saaristoluontomme eteen tehtävän työn kannattavuudeststa.

Itämeri on ainutlaatuinen meri, jossa kohtaavat sekä järvi- että merilajit. Se on monimuotoinen ja elämää kuhiseva ympäristö. Ihmisvaikutukset leimaavat Itämerta ja sen ympäristöä ja yksi monimuotoisuuden uhka on vieraslajit.