Stiftelsen


Jägarna utför i samråd med markägarna det mest betydelsefulla praktiska arbetet för främjandet av den biologiska mångfalden i vårt land.

Den planmässiga skötseln för bevarandet av viltstammarna gynnar all biologisk mångfald. Genom främjandet av markägarnas naturvårdsarbete och genom att öka kunskapen bland den stora allmänheten, verkar Natur- och viltvårdsstiftelsen för främjandet av den biologiska mångfalden.

Styrelsen och expertgrupp