JÄRKI projektet

Luonnon-ja riistanhoitosäätiö, Järki-hanke

JÄRKI är
Natur- och viltvårdsstiftelsens och
Fonden för det Levande Östersjön
(Baltic Sea Action Group) samprojekt.

Projektet är i full fart på bred nivå och fortsätter till sin andra femårsperiod, som startade i början av 2014 och ny är Järki-projektet i full fart på sin andra femårsperiod.

Finska namnet syftar till vad det är fråga om. Projektet söker fram och sprider ut förnuftiga åtgärder för att främja lantbrukets vattenvård och naturens mångfald.

Projektet går till gräsrotsnivån: till att träffa odlare, rådgivare och lokala och regionala tjänstemän, för att finna problem och lösningar inom de existerande systemen. Då aktörerna på gräsrotsnivå har intervjuats, förs idéerna vidare till beslutsfattarnivån via en inflytelserik styrgrupp.

JÄRKI introducerar ett nytt tänkande i debatterna som gäller vattenvård, naturens mångfald och landsbygdens användning för rekreation (tex. jakt, ornitologi osv.).

JÄRKI förverkligas huvudsakligen längs två linjer. Den ena koncentrerar sig på förnuftig näringsåtervinning, den andra på naturen och vilt-jakten.

JÄRKI informerar på bred nivå och fortsätta att producera Järki-Fakta infopaket.

JÄRKI finansieras av Sophie von Julins samt Louise och Göran Ehrnrooths fonder, Miljöministeriet och Landsbygdsprogrammet (Fastlands-Finland).


JÄRKI projektet websidor

 

Järki Fakta –infopaketen

 

Här hittar du Järki Fakta –infopaketen