Rapphönsprojektet

Luonnon-ja riistanhoitosäätiö, Peltopyyhanke

Rapphönsprojektet – främjande av den biologiska mångfalden i jordbruksmiljön

År 2007 inledde Natur- och viltvårdsstiftelsen ett projekt för skötseln av rapphönsstammen. I samarbete med jägare och markägare strävar man till att främja den lokala rapphönsstammen på olika håll i vårt land. Det långsiktiga målet är att återfå jaktbara bestånd av den ursprungliga rapphönsstammen på dess ursprungliga utbredningsområde. Förutom beståndsvården på fältet, främjar man inom projektet uppfödning av den ursprungliga rapphönsunderarten samt erbjuder rådgivning och information beträffande vård av fältviltstammar. Projektet förverkligar Jord- och skogsbruksministeriets nationella förvaltningsplan för rapphöns.

 

Förvaltningsplanen för rapphöns (på finska)

Rapphönsprojektet 2007-2010 (på finska)
(pdf 183 Kb)