Styrelsen och expertgrupp

 

STYRELSEN

Jukka Härmälä, ordförande
Björn Wahlroos, vice ordförande
Antti Aarnio-Wihuri
Henrik Ehrnrooth
Markku Laulumaa
Jukka Koivisto
Fredrik von Limburg Stirum
Jorma Ollila

EXPERTGRUPP

Fredrik von Limburg Stirum (ordförande)
Natur- och viltvårdsstiftelsen

Jukka Koivisto
Natur- och viltvårdsstiftelsen

Ahti Putaala
Forststyrelsen

Ere Grenfors
Finlands Jägarförbund

Juha Helenius
Helsingfors universitet

Harri Hölttä
Finlands naturskyddsförbund

Marko Svensberg
Finlands viltcentral

Heikki Sauvala
Suomen ammattiriistanhoitajat

Markku Laulumaa
Natur- och viltvårdsstiftelsen

Albert Ehrnrooth

Johan Åberg
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK)

Veli-Matti Väänänen
Helsingfors universitet