Wildlife Estates

 

Wildlife Estates logo

 

Wildlife Estates label är ett nätverk av exemplifierande egendomar som frivilligt enades om att följa filosofin om djurlivsförvaltning och hållbar markanvändning.

Landsbygden är avgörande för att stödja landsbygdsekonomier, som i sin tur spelar en viktig roll för att övervinna världens livsmedels-, energi- och miljöutmaningar. Även om det ekonomiska stödet till landsbygden återvänder, krävs därför kompletterande privata initiativ och privata finansieringsinstrument för landsbygdsutveckling för att förbättra hållbar landsbygdsutveckling.

Eftersom miljöförstöringen accelererar blir rollen som privat markförvaltare allt viktigare för att bevara natur och landskap genom god förvaltningspraxis. Därför har WE Label försökt underlätta samarbetet mellan privata och offentliga aktörer. Det har gjort det för att illustrera att det arbete som jordägare genomfört ligger i hög grad i linje med den grundläggande filosofin om bevarandet av biologisk mångfald.

 

Wild Life Estates webbplats

 
Wildlife Estates i Finland


Porkkala Gård i Tavastehus

Finlands viltcentral Laitiala verksamhetspunkt i Hollola

Palosaari Gård

Kullo Gård i Borgå

Kiiala Gård i Borgå

  Wanantaka i Janakkala

Kauhajoen Metsästysseura

Malmgård i Sjundeå

Åminne Gods i Salo

Alhainen Gård i Tavastehus

Hahkiala Gård i Tavastehus