Tekoja ja toimintaa luonnon hyväksi

Toiminta

Aktiivista luonnonhoitoa suojelu- ja talouskäytössä olevilla alueilla

Luonnon- ja riistanhoitosäätiö perustettiin vuonna 2006 edistämään luonnon monimuotoisuuden ja riistalajien karttumista suunnitelmallisen luonnonhoidon keinoin. Tämä työ tähtää alkuperäisten luonnonarvojemme säilyttämiseen myös suojelualueiden ulkopuolisessa ”arkiluonnossa”. Suomen pinta-alasta on noin 90% suojelualueiden ulkopuolella, joten talousmetsissä ja maatalousympäristössä tehtävillä elinympäristönhoitotoimilla on hyvin suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle sekä riistaeläinkantojen elinkyvylle.

Metsästäjäkunta on luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja lisääntymisen kannalta tärkeä toimijataho.  Metsästäjien ja maanomistajien tekemä elinympäristönhoito riistalajien hyväksi hyödyttää joko suoraan tai välillisesti myös monia muita luonnonvaraisia lajejamme.

Luonnon- ja riistanhoitosäätiö tekee yhteistyötä luonnonvara-alan eri toimijoiden kanssa, tarjoaa neuvontaa ja avustusta elinympäristönhoitotoimiin, sekä pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Säätiö toimii yksityisen sektorin lahjoitusvarojen turvin ja on saanut hankkeidensa toteuttamiseen myös julkista rahoitusta.

 

Hankkeemme nyt

Saaristoluontohanke

Luonnonlaidunhanke

 

 

Tutustu päättyneisiin hankkeisiimme

Riistateot

Peltopyyhanke

Järki-hanke

Riista ja ympäristötuet -hanke