Wildlife Estates

Riistatilat luonnon monimuotoisuuden säilyttäjinä

Wildlife Estates logo

 

EU:n Wildlife Estates -ohjelma pyrkii edistämään luonnon monimuotoisuuden säilymistä luomalla riistatilojen verkoston, jossa noudatetaan kestävän riistanhoidon periaatteita. Se korostaa myös luonnon monimuotoisuuden laajemman suojelemisen tärkeyttä. Tämä yksityisten maanomistajien aloite toimii ohjaustyökaluna, jonka avulla muutkin voivat ottaa askeleita kohti kestävää ja monimuotoista riistanhoitoa.

Maanomistajilla, viljelijöillä, metsästäjillä ja kalastajilla on erittäin tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden suojelun palapelissä. He ovat läheisessä kosketuksessa eläimistöön ja linnustoon maaseudulla työskennellessään, joten heille kertyy paljon tärkeätä tietoa ekosysteemeistä ja niiden kasvi- ja eläinlajeista.

Lisätietoja Wild Life Estates sivustolta
 

Suomessa WE-tunnuksen saaneita tiloja on tällä hetkellä yksitoista:
 

Porkkalan kartano Hämeenlinnan Lammilla

Suomen riistakeskuksen Laitialan toimintakeskus Hollolassa

Metsähallituksen Pyhäjoella sijaitseva Palosaaren mallitila

Kullo Gård Porvoossa

Kiialan kartano Porvoossa

  Wanantaka Janakkalassa

Kauhajoen Metsästysseura

Malmgård Sjundeå Siuntiossa

Åminne Gods Salossa

Alhaisen tila Hämeenlinnan Pirttikoskella

Hahkialan Kartano Hämeenlinnan Hauholla